try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Aktualności


Rajd rowerowy szlakiem krynic

W dniach od 29 do 31 sierpnia 2014 roku na terenie powiatu hajnowskiego odbył się Rajd Rowerowy Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „ŻUBR” pod hasłem „Szlakiem Krynic Regionu Puszczy Białowieskiej”. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie obszarów Puszczy Białowieskiej. Rajd wystartował z kwatery agroturystycznej „Winnica” w miejscowości Dobrowoda i przebiegał pierwszego dnia przez miejscowości Grabowiec, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Mochnate, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo i Kojły, gdzie uczestnicy mieli pierwszy nocleg.

1. Dobrowoda. Przed gospodarstwem agroturystycznym "Winnica".
2. Grabowiec w gospodarstwie Pani Niny.
3. Dubicze Cerkiewne miejsce święcenia wody podczas "Jordanu".
4. Dubicze Cerkiewne.
5. Cerkiew w Dubiczach Cerkiewnych.

6. Stary Kornin w obejściu cerkwi zabudowane źródło wody.
7. Odpoczynek przy starej cerkwi w Starym Korninie.
8. Korolowa Chata w Nowoberezowie.
9. Nowoberezowo gospodarstwo agro "Zagroda Stefana".
10. "Kojły , kwatera Alina - zakończenie I dnia rajdu.

Drugiego dnia poprzez wsie Kuraszewo, Lady i Kamień rajd dotarł do Gminy Narew. Pierwszy postój miał miejsce w świetlicy wiejskiej w Łosince, gdzie uczestnicy rajdu zostali ugoszczeni. Kolejnym przystankiem był Skit Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich i tam też odbyło się spotkanie z ks. archim. Gabrielem. Uczestnicy rajdu pojechali też do drugiej świątyni, która znajduje się w lesie za wsią Odrynki i gdzie także jest jedna z krynic w powiecie hajnowskim. Tego dnia nocleg został zorganizowany w gospodarstwie agroturystycznym „Zacisze u Anny” we wsi Hajdukowszczyzna.

11. Krynica w w miejscowości Lady obok Kuraszewa.
12. Skit w Odrynkach - kapliczka a w środku studnia z uzdrawiającą wodą
13. Skit w Odrynkach słuchamy opowieści Ojca Gabriela.
14. Skit w Odrynkach słuchamy opowieści Ojca Gabriela.
15. Krynoczka w Odrynkach /za Skitem 3 km/.
16. Krynoczka w Odrynkach
17. Kwatera "Zacisze u Anny" w Hajdukowszczyźnie

Kolejnego dnia rajdu uczestnicy jechali przez gminy Narewka i Hajnówka, mijając po drodze takie miejscowości jak Krynica, Bernadzki Most, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie i Nowosady. Ostatnim punktem programu było odwiedzenie uroczyska Krynoczka znajdującego się w pobliżu Hajnówki oraz zakończenie rajdu w Lipinach.

18. W poszukiwaniu krynicy leśnej rzeczki Waliczówki.
19. Łyk zimnej wody prosto z krynicy.
20. Ile krynic jest we wsi Krynica?
21. Druga krynica za wsią, strumień też wpada do Waliczówki.
22. Przygotowany słodki poczęstunek w Bernadzkim Moście.
23. Smolany Sadek próba objęcia dębu, aleja lip tuż za wsią w sąsiedztwie puszczy.
24. Smolany Sadek próba objęcia dębu, aleja lip tuż za wsią w sąsiedztwie puszczy.
25. Krynoczka.
26. Rozwieszone chusteczki przy Krynoczce za Lipinami.
27. Gospodarstwo agroturystyczne "Hubertus" w Lipinach.Koniec.

Tekst. Andrzej Rusarczyk

 

Rajd został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


Zaproszenie na bezpłatne warsztaty kulinarne „Profesjonalne komponowanie dań z produktów lokalnych w agroturystyce”.

Warsztaty skierowane do przedstawicieli kwater agroturystycznych oraz osób związanych z turystyką wiejską, będą okazją do poszerzenia wiedzy o regionalnych tradycjach kulinarnych, a także do zdobycia praktycznych umiejętności w przygotowaniu potraw charakterystycznych dla naszego regionu. Spotkania warsztatowe poprowadzi finalistka wielu konkursów gastronomicznych, renomowany szef kuchni oraz wielbicielka kuchni ekologicznej Pani Ewa Bałdyś-Jakuć.
Czytaj dalej


Bezpłatne szkolenie dla branży turystycznej powiatu hajnowskiego

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z działań jest przeprowadzenie trzydniowego szkolenia z zakresu podnoszenia atrakcyjności świadczonych usług turystycznych. W związku z powyższym zapraszamy na

BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.:

Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce”

Szkolenie skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego, branży turystycznej, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka - Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność: Zarządzanie jakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów z zakresu m.in.: usług turystycznych; motywacja w turystyce; zasady budowania markowych produktów turystycznych; nowe trendy w turystyce; questing, gry terenowe, geocaching, szlaki turystyczne; tworzenie atrakcyjnych ofert turystycznych; konkurencyjność na rynku; marketing mix w turystyce; segmentacja, czyli do kogo kierujemy naszą ofertę; branding - zasady budowania silnej marki w turystyce; regulacje prawne w turystyce, elementy profesjonalnej obsługi klienta.

Termin szkolenia: 26-28.11.2014 r.

Godzina: 08:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sala nr 12 (parter)

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy wraz z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymają komplet materiałów promocyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do dnia 19.11.2014r. na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl faksem pod numer 85 682 42 20 lub pocztą na adres: Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia udzieli p. Marta Grzelak - tel. (85) 682 30 47. Zapytania można kierować również na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy.
Rajd Rowerowy Białowieskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego „ŻUBR”Jest nam miło poinformować Państwa, że BSA "ŻUBR" otrzymało dofinansowanie z konkursu Działaj Lokalnie VIII edycji 2014.