try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla branży turystycznej powiatu hajnowskiego

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z działań jest przeprowadzenie trzydniowego szkolenia z zakresu podnoszenia atrakcyjności świadczonych usług turystycznych. W związku z powyższym zapraszamy na

BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.:

Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce”

Szkolenie skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego, branży turystycznej, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka - Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność: Zarządzanie jakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów z zakresu m.in.: usług turystycznych; motywacja w turystyce; zasady budowania markowych produktów turystycznych; nowe trendy w turystyce; questing, gry terenowe, geocaching, szlaki turystyczne; tworzenie atrakcyjnych ofert turystycznych; konkurencyjność na rynku; marketing mix w turystyce; segmentacja, czyli do kogo kierujemy naszą ofertę; branding - zasady budowania silnej marki w turystyce; regulacje prawne w turystyce, elementy profesjonalnej obsługi klienta.

Termin szkolenia: 26-28.11.2014 r.

Godzina: 08:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sala nr 12 (parter)

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy wraz z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymają komplet materiałów promocyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do dnia 19.11.2014r. na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl faksem pod numer 85 682 42 20 lub pocztą na adres: Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia udzieli p. Marta Grzelak - tel. (85) 682 30 47. Zapytania można kierować również na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy.
.
Rajd Rowerowy Białowieskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego „ŻUBR”Jest nam miło poinformować Państwa, że BSA "ŻUBR" otrzymało dofinansowanie z konkursu Działaj Lokalnie VIII edycji 2014.