Aktualności

Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR" zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce sala nr 12 w dniu 12 marca 2017 o godz 11.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków BSA"ŻUBR".
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podsumowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Stowarzyszenia.
7. Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i sprawozdaniem Skarbnika.
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

W imieniu Zarządu Prezes BSA"ŻUBR"
Eugeniusz WołkowyckiUwaga przedsiębiorcy! Rusza konkurs na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Od 19 września 2016 r. rusza konkurs na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Z Powiatu Hajnowskiego mogą aplikować małe i średnie przedsiębiorstwa z następujących gmin: Białowieża, Hajnówka, Narewka, Narew, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele.
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 20 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawieRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 000 000,00 PLN.
Więcej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-wspieranie-przedsiebiorczosci-i-zatrudnienia-w-gminach-ktorych-rozwoj-uwarunkowany-jest-siecia-natura-2000.html

Walentyna Pietroczuk, Wydział Promocji i Rozwoju
na podstawie www.rpo.wrotapodlasia.plBurmistrz Miasta Hajnówka oraz Hajnowski Dom Kultury zapraszają na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 12 sierpnia 2016r. (piątek), godz. 17.00, Amfiteatr w Hajnówce.

Już po raz kolejny zespół zaprezentuje się na hajnowskiej scenie w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Pieśni w duchu patriotycznym wyśpiewane zostaną mocnymi głosami (tenor, baryton). Wraz z nim wystąpią także zaproszeni goście – byli członkowie zespołu. Wśród nich będzie znany tenor, śpiewak operowy - Michał Skiepko oraz Edward Romanowski (baryton), artyści mający swe rodzinne korzenie w naszym regionie. Obecnie podbijają światowe sceny operowe.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym oraz cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami. Przedmiotem jego działalności jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów m.in. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych, chóralnych. Współpracują z nim uznani artyści – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą oraz upowszechnia twórczość artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej widowni. W swoim repertuarze odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa.

Zapraszamy!
Wyróżnienie w Konkursie EDEN 2015
Region Puszczy Białowieskiej otrzymał w czerwcu 2015 roku wyróżnienie w Konkursie EDEN 2015.Zaproszenie na Walne Zebranie Członków BSA "ŻUBR"

Hajnówka, dnia 19 lutego 2016 r.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

     Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR" zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym "Hubertus" Joanny Zabrodzkiej, Lipiny 250 w dniu 6 marca 2016 /niedziela/ o godz. 12.


W imieniu Zarządu
Prezes BSA "ŻUBR"
Eugeniusz WołkowyckiCykl spotkań w województwie podlaskim dotyczący systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Turystom

Informujemy, że w naszym regionie zakończył się cykl spotkań dotyczących systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. To innowacyjne w skali kraju działanie wdrażane jest przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego będącej partnerem wykonawczym komponentu promocyjnego projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" przy wsparciu czterech pozostałych województw Polski Wschodniej.

Spotkania odbyły się w Suwałkach, Augustowie, Białymstoku oraz Białowieży, cieszyły się dość dużym zainteresowaniem wśród branży turystycznej oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Produkt turystyki rowerowej to nie tylko oznakowanie, ścieżki rowerowe, tablice informacyjne i mapka szlaku - mówi Jacek Zdrojewski, kierownik zespołu konsultanta ds. produktu, obsługującego na zlecenie ROT Województwa Świętokrzyskiego akcję budowy systemu MPR. To przede wszystkim miejsca, w których rowerzyści będą profesjonalnie ugoszczeni, nakarmieni i atrakcje, które mogą zobaczyć pozostawiając swój rower w bezpiecznym miejscu. W Niemczech i Austrii rowerzyści mają do dyspozycji blisko sześć tysięcy kwater "przyjaznych rowerzystom" w ramach standardu Bett und Bike. Nasz kraj oczywiście nie może wprost się porównywać z rynkiem niemieckim, na którym jest ponad 70 tysięcy kilometrów certyfikowanych tras rowerowych i pięć milionów turystów rowerowych rocznie, lecz nasza akcja rozpoczyna nowy etap rozwoju polskiej turystyki rowerowej.

Do udziału w budowie systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom zaproszeni są przede wszystkim przedsiębiorcy - właściciele obiektów noclegowych i gastronomicznych, ale także centra informacji turystycznej, administratorzy atrakcji turystycznych oraz inne obiekty świadczące usługi na rzecz rowerzystów.

Pierwsza runda naboru rozpoczyna się 15 czerwca i kończy 15 lipca bieżącego roku. Zgłosić się może każdy podmiot z podanych wyżej pięciu kategorii, działający w tzw. korytarzu szlaku Green Velo, który obejmuje ponad 400 gmin Polski Wschodniej.

Udział w akcji jest nieodpłatny i dobrowolny. Zgłoszenie się polega na wypełnieniu i wysłaniu prostego formularza zamieszczonego na stronie www.greenvelo.pl. Korzyścią będzie przede wszystkim przyciągnięcie turystów rowerowych. Informacje o rekomendowanym obiekcie znajdą się bowiem na portalu turystycznym szlaku oraz dedykowanej mu aplikacji mobilnej, aktywnej już w lipcu br. Podmioty te będą mogły także posługiwać się znakiem MPR z logo szlaku oraz znajdą się w innych publikacjach informujących o szlaku, na promocję którego przeznaczono w latach 2014-2015 blisko 25 milionów złotych.

Obiekt MPR to przede wszystkim jakość - mówi Maria Kosicka, koordynator działania. Opracowaliśmy kilkanaście kryteriów "przyjazności" dla rowerzystów, kierując się oczekiwaniami tego segmentu turystów na podstawie m.in. badań przeprowadzonych w 2013 roku. Jest wśród nich np. deklaracja goszczenia turystów korzystających z jednego noclegu, co związane jest z dużą mobilnością rowerzystów. Są również specyficzne kryteria dotyczące np. bezpiecznego parkingu rowerowego czy miejsca bezpiecznego przechowywania roweru w obiekcie, a także ciekawe wymagania, jak oferta "lunch pakietów na wynos" czy wysokokalorycznych śniadań dla aktywnych turystów. Kryteriów jest w sumie szesnaście. Oczywiście, nie wszystkie trzeba będzie spełniać od razu - dodaje koordynator. Im więcej, tym lepiej - obiekt będzie wówczas lepiej widoczny w wyszukiwarce jako lepiej dostosowany do oczekiwań rowerzystów.

Nasza inicjatywa ma z jednej strony generować korzyści w postaci większej liczby gości - turystów rowerowych, ale przede wszystkim promować i rozwijać dobre praktyki w zakresie obsługi rowerzystów wzdłuż szlaku Green Velo - podsumowuje działanie Jacek Zdrojewski.

Udział w systemie jest darmowy, ponieważ inicjatywa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi element projektu promocyjnego, będącego uzupełnieniem pięciu projektów infrastrukturalnych, polegających na budowie blisko 2000 kilometrowej trasy rowerowej przez pięć województw Polski Wschodniej, z Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim do Końskich w województwie świętokrzyskim.

Informacje o akcji znaleźć można na stronie www.greenvelo.pl i stronach partnerów akcji, w tym urzędów marszałkowskich i regionalnych organizacji turystycznych w Polsce Wschodniej.

Kontakt w sprawie akcji:
Jacek Zdrojewski, Maria Kosicka, Dorota Krakowska
Zespół konsultanta ds. produktu
tel. 507 245 142, 535 245 142, 88 33 27 964
e-mail: mpr@greenvelo.pl


Materiał pobrano ze strony: http://www.podlaskieit.pl/

Ruch bezwizowy w Parku Narodowym "Białowieżskaja Puszcza"

Od 12 czerwca Białoruską część Puszczy Białowieskiej można zwiedzać bez wizy.

Możliwość bezwizowego przekraczania granicy polsko – białoruskiej jest ważnym wydarzeniem dla regionu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Dla otrzymania dokumentu, pozwalającego obcokrajowcowi zwiedzać Park Narodowy (przepustki), należy:

-wypełnić wszystkie pola ankiety rejestracyjnej dostępnej na stronie internetowej (ww.npbp.brest.by)
*dane podawane w ankiecie muszą być zgodne z danymi zawartymi w paszporcie
*w trakcie rejestracji należy wybrać program wycieczki (pakiet podstawowy obejmuje dwie usługi)
-doczekać się potwierdzenia opracowania wniosku
*odpowiedź zostanie wysłana na wskazany adres mailowy (czas oczekiwania ok.2-3h)
- wydrukować (najlepiej w dwóch egzemplarzach) otrzymany drogą mailową wniosek (przepustka)
*każda przepustka ważna jest 3 dni (po powrocie do Polski, niezależnie którego dnia, aby ponownie przekroczyć granicę, należy uzyskać nową przepustkę)

Dodatkowe informacje dla turystów zwiedzających w reżimie bezwizowym Park Narodowy „Puszcza Białowieska” 1. W zaznaczony w przepustce termin należy się zgłosić w Międzynarodowym Drogowym Przejściu Granicznym Białowieża – Piererow – pieszo lub rowerem. 2. Turysta zobowiązany jest mieć przy sobie i przechowywać do momentu wyjazdu poza granicę Republiki Białoruś:
-przepustkę określonego wzoru
-paszport
-kartę migracyjną (wypełnia się po przekroczeniu granicy)
-ubezpieczenie obcokrajowca
*ubezpieczenie można wykupić w białowieskich hotelach (Żubrówka****, Białowieski ***), PTTK Oddział w Białowieży. Uwaga – podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. 3. Wszelkie opłaty związane z pobytem na Białorusi (opłata za autobus, wynajem rowerów, opłata zamówionych usług) będzie można uiścić uprzednio przelewem (system PayPal), ponadto na granicy będzie zamontowany terminal płatniczy. Terminale znajdują się także w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie Parku. Istnieje możliwość opłaty gotówką – ale tylko walutą białoruską. Na terenie Parku znajdują się dwa punkty wymiany waluty. 4. Przekroczenie strefy reżimu bezwizowego bądź pozostanie w niej dłużej niż na czas obowiązywania przepustki możliwe jest tylko w określonych przypadkach:
*konieczność przewiezienia turysty i/lub jego dziecka do szpitala
*konieczność hospitalizacji
*konieczność wyrobienia nowego paszportu z powodu zguby lub kradzieży (możliwe jedynie w konsulacie w Brześciu). 5. W przypadku zguby dokumentu podczas znajdowania się na terenie Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" turysta musi zgłosić się do przedstawicieli administracji Parku Narodowego. 6. W przypadku nie opuszczenia Republiki Białoruś w określonym terminie z przyczyny niezależnej od obcokrajowca należy zgłosić się do administracji Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" w celu otrzymania oficjalnego pisemnego potwierdzenia okoliczności, ze względu na które wyjazd został uniemożliwiony. 7. Ruch turystyczny po terenie Parku Narodowego dokonywany jest tylko według określonych szlaków. (Schemat szlaków znajduje się na tablicy informacyjnej w punkcie kontroli granicznej "Pierierow" i jest wydawany po dokonaniu opłaty wycieczki w kasach Muzeum Przyrody). 8. Zabrania się schodzenia ze szlaku, wchodzenia do lasu i niszczenia przyrody. 9. Na terenie Parku zabrania się organizowania miejsc dla odpoczynku poza określonymi i odpowiednio wyposażonymi placówkami. (Noclegi są możliwe jedynie w obiektach Parku) 10. Na terenie Parku zabrania się fotografowania budowli inżynieryjnych granicy państwowej. 11. Turyści poruszający się rowerami powinni wcześniej zgłosić ten fakt w punkcie kontroli granicznej. 12. Dla turystów poruszających się pieszo zorganizowany jest darmowy przejazd autokarem (kurs granica państwa– Kamieniuki : 11.00 i 18.30 / kurs Kamieniuki
–granica państwa: 10.30, 18.00). 13. Nie przestrzeganie zasad przebywania na terenie Parku karane jest według prawa Republiki Białoruś. 14. Kompleksową organizacją wyjazdów na Białoruś zajmują się członkowie LOT „Region Puszczy Białowieskiej”: Biuro Podróży Junior-tel:85 744 43 26; Biuro Turystyki „Ryś”- tel: 85 681 20 95; PTTK o.Białowieża- tel: 85 681 22 95. 15. Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerami:
*+3751631-56398 dział turystyczny
*+3751631- 56200 dział rezerwacji hotelowej

Materiał pobrano ze strony: http://www.podlaskieit.pl/Kadr z podróży po regionie Puszczy Białowieskiej – ukazały się spot i film promujące region Puszczy Białowieskiej

Na weekend do Puszczy Białowieskiej? Nowe projekcje zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z pewnością przekonają was do tego pomysłu. Zapraszamy do obejrzenia nowego spotu i filmu promującego malowniczą krainę żubra.link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Fe_NKXDqhPU
link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=I1ak9-bEu-U

Czytaj dalej

Rajd rowerowy szlakiem krynic

W dniach od 29 do 31 sierpnia 2014 roku na terenie powiatu hajnowskiego odbył się Rajd Rowerowy Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „ŻUBR” pod hasłem „Szlakiem Krynic Regionu Puszczy Białowieskiej”. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie obszarów Puszczy Białowieskiej. Rajd wystartował z kwatery agroturystycznej „Winnica” w miejscowości Dobrowoda i przebiegał pierwszego dnia przez miejscowości Grabowiec, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Mochnate, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo i Kojły, gdzie uczestnicy mieli pierwszy nocleg.

1. Krynica w Dobrowodzie - początek rajdu.
2. Dobrowoda. Przed gospodarstwem agroturystycznym "Winnica".
3. Grabowiec w gospodarstwie Pani Niny.
4. Dubicze Cerkiewne miejsce święcenia wody podczas "Jordanu".
5. Dubicze Cerkiewne.
6. Cerkiew w Dubiczach Cerkiewnych.

7. Stary Kornin w obejściu cerkwi zabudowane źródło wody.
8. Odpoczynek przy starej cerkwi w Starym Korninie.
9. Korolowa Chata w Nowoberezowie.
10. Nowoberezowo gospodarstwo agro "Zagroda Stefana".
11. "Kojły , kwatera Alina - zakończenie I dnia rajdu.

Drugiego dnia poprzez wsie Kuraszewo, Lady i Kamień rajd dotarł do Gminy Narew. Pierwszy postój miał miejsce w świetlicy wiejskiej w Łosince, gdzie uczestnicy rajdu zostali ugoszczeni. Kolejnym przystankiem był Skit Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich i tam też odbyło się spotkanie z ks. archim. Gabrielem. Uczestnicy rajdu pojechali też do drugiej świątyni, która znajduje się w lesie za wsią Odrynki i gdzie także jest jedna z krynic w powiecie hajnowskim. Tego dnia nocleg został zorganizowany w gospodarstwie agroturystycznym „Zacisze u Anny” we wsi Hajdukowszczyzna.

12. Krynica w miejscowości Lady obok Kuraszewa.
13. Skit w Odrynkach - kapliczka a w środku studnia z uzdrawiającą wodą
14. Skit w Odrynkach słuchamy opowieści Ojca Gabriela.
15. Skit w Odrynkach słuchamy opowieści Ojca Gabriela.
16. Krynoczka w Odrynkach /za Skitem 3 km/.
17. Krynoczka w Odrynkach
18. Kwatera "Zacisze u Anny" w Hajdukowszczyźnie

Kolejnego dnia rajdu uczestnicy jechali przez gminy Narewka i Hajnówka, mijając po drodze takie miejscowości jak Krynica, Bernadzki Most, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie i Nowosady. Ostatnim punktem programu było odwiedzenie uroczyska Krynoczka znajdującego się w pobliżu Hajnówki oraz zakończenie rajdu w Lipinach.

19. W poszukiwaniu krynicy leśnej rzeczki Waliczówki.
20. Łyk zimnej wody prosto z krynicy.
21. Ile krynic jest we wsi Krynica?
22. Druga krynica za wsią, strumień też wpada do Waliczówki.
23. Przygotowany słodki poczęstunek w Bernadzkim Moście.
24. Smolany Sadek próba objęcia dębu, aleja lip tuż za wsią w sąsiedztwie puszczy.
25. Smolany Sadek, aleja lip tuż za wsią w sąsiedztwie puszczy.
26. Krynoczka.
27. Rozwieszone chusteczki przy Krynoczce za Lipinami.
28. Gospodarstwo agroturystyczne "Hubertus" w Lipinach.Koniec.

Tekst. Andrzej Rusarczyk

 

Rajd został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


Rzekami Podlasia naturalnie i zdrowo - spływ kajakowy na Narewce i Narwi

W dniach od 30 sierpnia do 1 września 2012 roku na terenie Gminy Narew odbywał się spływ kajakowy, stanowiący praktyczną weryfikację nowego produktu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej. W ciągu tych trzech dni rzekami Narewka i Narew uczestnicy spływu pokonali ponad 50 km, podziwiając cenne przyrodniczo, nadrzeczne obszary Natura 2000 oraz inne atrakcje turystyczne na trasie spływu. Spływ został zorganizowany przez Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ŻUBR” w ramach projektu pt. „Rzekami Podlasia naturalnie i zdrowo”, który został dofinansowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII – edycja 2012.Uczestnicy spływu wyruszyli na trasę ze stanicy kajakowej w Narewce. Na przystani nad rzeką Narewka wysłuchali instruktarzu z podstawowych zasad kajakarstwa, a następnie w dobrych humorach wszyscy ochoczo wypłynęli na trasę. Dłuższy przystanek miał miejsce w miejscowości Lewkowo Stare w kwaterze agroturystycznej „U Ireny”, gdzie uczestnicy spływu zjedli obiad i nieco odpoczęli przed dalszą trasą. Gospodyni Pani Irena Ignaciuk zaprezentowała przybyłym gościom swoją kwaterę agroturystyczną.

http://bsa-zubr.home.pl/files/700/20120830_133152.jpg

Pierwszy dzień spływu zakończony został już na terenie Gminy Narew w miejscowości Rybaki – noclegi zostały zorganizowane w kwaterach agroturystycznych „Leśne Zacisze” w Rybakach oraz „Zacisze u Anny” we wsi Hajdukowszczyzna.Następnego dnia rano uczestnicy spływu odwiedzili jedyny w Polsce Prawosławny Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, znajdujący się po drugiej stronie rzeki w pobliskich Odrynkach. Po Skicie przybyłych gości oprowadził jego założyciel ks. Archimandryta Gabriel. Opowiedział on przybyłym o historii tego miejsca, realizowanych obecnie pracach oraz planowanym we wrześniu święcie patronów Skitu. Ojciec Gabriel poczęstował gości kompotem i ciasteczkami oraz życzył wszystkiego dobrego w dalszej drodze.Kolejnym przystankiem na trasie spływu była miejscowość Narew, gdzie uczestnicy zjedli obiad, a także zaplanowano zwiedzanie zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, który znajduje się nad rzeką Narew. Miejscem docelowym, do którego wieczorem dopłynęli uczestnicy spływu była wieś Puchły. Tutaj również nocleg zapewniony został w dwóch kwaterach agroturystycznych, a mianowicie w kwaterze „Gościniec pod dębami” w Puchłach oraz w kwaterze „EcoSoce” we wsi Soce.Trzeci i ostatni dzień spływu prowadził z Puchłów do ośrodka „Ptasia Osada”, znajdującego się w pobliżu wsi Ploski. Na trasie zaplanowano postój w pobliżu wsi Koźliki, gdzie uczestnicy spływu mogli obejrzeć wiejski skansen. Ostatni przystanek miał miejsce we wsi Kaniuki, w której odbyło się spotkanie z lokalnym artystą i rzeźbiarzem ludowym Panem Włodzimierzem Naumiukiem. Spływ kajakowy został zakończony w ośrodku wypoczynkowo – szkoleniowym „Ptasia Osada” skąd uczestnicy spływu zostali zabrani w drogę powrotną do domu.W tegorocznym spływie kajakowym rzekami Narew i Narewka uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz przedstawiciele branży turystycznej, tj. podmiotów mających w przyszłości obsługiwać spływy kajakowe. Przetestowano praktyczną stronę synchronizacji składowych elementów takiego produktu turystycznego. Sprawdzono, czy podmioty obsługujące spływ zdają sobie sprawę z przyszłej odpowiedzialności i czy są gotowe tą odpowiedzialność podjąć.

Tekst. Andrzej Rusarczyk

Spływ kajakowy rzekami Narewka i Narew w ramach projektu pt. "Rzekami Podlasia naturalnie i zdrowo", został dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" - edycja 2012 przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

10 LAT BSA "ŻUBR"

W dniu 1 października 2011 r. w obiektach turystycznych uroczyska Nieznany Bór koło Hajnówki odbyły się uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR". W święcie wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych, instytucji wspierających i wdrażających, przyjaciele BSA, założyciele i członkowie pierwszego Zarządu Stowarzyszenia, obecne kierownictwo oraz członkowie BSA "ŻUBR".

Podczas spotkania zasłużonym działaczom i VIPom zostały wręczone honorowe medale w podziękowaniu za trud włożony w pracę na rzecz rozwoju Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR".